Condicions de venda

Per poder comprar a través d'BioDelícies ha d'estar registrat i validat com a usuari. Per a això, només ho heu de registrar y emplenar un senzill formulari, cual qual el podreu trobar a l'apartat "El meu compte".

Per realitzar una comanda introdueixi en primer lloc, els productes que vulgui adquirir al carret de compra.

BioDelícies li remetrà automàticament, mitjançant un email, la confirmació i l'import total a pagar per la comanda realitzada.

Les despeses ocasionades per la devolució del producte seran a càrrec del comprador, el qual ha de satisfer les indemnitzacions que corresponguin pels desperfectes que s'hagin produït en els productes adquirits, llevat que aquests arribin amb algun defecte d'origen, fent-ho constar a la nota de lliurament i avisántnos en un termini màxim de 24hrs a partir del moment de la recepció.

Les presents condicions s'estableixen de conformitat amb el que preveu la Llei 26/1984, de 19 de juny, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1998, de 13 d'Abril, de condicions generals de la contractació, Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Mercat Minorista, en el Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de Juny, Llei 34/2002, de 11 de Juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altra normativa que les desenvolupen.

Quan el client fa una comanda, queda registrada i emmagatzemada a la nostra base de dades la seva IP. BioDelícies es reserva el dret a usar-les per emprendre mesures legals contra aquelles persones que realitzin comandes amb identitats o adreces d'enviament falses o sense cap intenció de recollir-lo, ni pagar. En aquestes situacions, s'actuarà per la via penal, a l'empara de l'ordenament jurídic establert, i, en col • laboració amb mitjans policials a l'efecte, es prendran les mesures oportunes per acabar amb aquestes comandes fraudulents.

La realització d'una comanda comporta unes despeses d'enviament, els quals van a càrrec del comprador. Aquest, a més, no podrà dur a terme la cancel • lació de la comanda un cop confirmada la compra.

Els preus dels productes exposats a BioDelícies no porten l'IVA inclòs i es troben vigents. A més, aquests podran ser canviats sense previ avís. No obstant això, es mantindran els preus de les comandes realitzades el pagament estigués pendent per un termini de 24 hores des de la data de realització de la comanda. Si el client modifica la comanda, els preus s'actualitzaran als vigents en aquell moment.

Les ofertes són vàlides mentre apareguin a la web, fins a fi d'existències o fins a la data límit marcada.

La compra a través de BioDelícies implica l'acceptació d'aquestes condicions.

Oficialment amb l'atenció del Sr. Marc Escolano noguera amb D.N.I. 38876889-N.

* Llegiu les Condicions d'Enviament i Devolucions